Välkommen till oss!

Våra ordinarie öppettider på kontoret är Måndag - Fredag 08:30 - 16:00.

Hoppas att du här finner de spännande och intressanta resor som du söker.

Många företag och föreningar, som uppskattar kvalité, anlitar oss för sina resor.
Vi arrangerar både dagsresor och längre veckoresor ut i Europa.

Vår målsättning är att du alltid skall känna dig trygg och säker, samt få en trevlig och minnesrik resa tillsammans med oss.
Boka gärna in din resa direkt på hemsidan!

Genom att välja Forssjö Buss när ni ska åka buss bidrar ni till en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. På en resa från Katrineholm till Stockholm med en normal turistbuss innebär det en minskning med ca. 252 kg koldioxid.

I exemplet antar vi att bussens bränsleförbrukning är 30 l/100 km och att den är samma för diesel och HVO. Utsläppsminskningen beräknas genom livscykelberäkning enligt gällande regelverk i Hållbarhetslagen (Lag (2012:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen) och granskas av oberoende tredje part.

Beräkningsmodellen tar hänsyn till alla genererade växthusgasutsläpp (CO2, CH4, N2O) i hela kedjan från odling och produktion till användning av bränslet. Beräkningarna är certifierade enligt ISCC-EU.

 

Elisabeth, Mats Johansson
Tel 0150 - 391 71

Aktuellt

Du kan betala din resa med kontokort