Miljö, säkerhet & information

Lär mer om vår policy nedan.

Resegaranti


Särskillda resevilkor

Forssjö Buss AB or.nr. 556485-7612 har hos Kammarkollegiet ställt den garanti resegarantilagen fastställt.
 

Allmän information om resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin.
En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t ex hyra av bil eller inträde till en nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra.
Resegarantilagen omfattar i vissa fall även resor som bara består av en transport, s k stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketresearrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen.
Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.


Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00.

Alkolås

Vi har sedan mitten av augusti 2006 alcolås i alla våra bussar!
Se gärna hemsidan: IQ.se där vi utmanar andra att också montera alcolås!

Bränsle

Vi har nu slutat att tanka diesel. Nu tankar vi fossilfritt bränsle, allt för miljöns skull.

Bränslet heter HVO, som står för Hydrerad Vegetabilisk Olja.

Brandsäkerhet

Vi har eftermonterat automatiskt brandsläckningsutrustning i motorutrymmet på de fordon som saknade detta. I dag har våra bussar över 10 ton denna säkerhetsutrustning.

Däck

Vi använder vinterdäck på bussarna, även dom stora! Vi använder miljödäck, med låg halt av skadliga oljor, på sommarhalvåret.

Bilder

Alla bilderna, på denna hemida, är eget matrial föutom bilderna som t.e.x. hör ihop med teater/revyer som är fria att använda för marknadsföring.  

 

Aktuellt

Du kan betala din resa med kontokort