Miljö & Säkerhet

Lär mer om våra policys nedan.

Alkolås

Vi har sedan mitten av augusti 2006 alkolås i alla våra bussar!
Se gärna hemsidan: IQ.se där vi utmanar andra att också montera alcolås!

Bränsle

Vi har nu slutat att tanka diesel. Nu tankar vi fossilfritt bränsle, allt för miljöns skull.

Bränslet heter HVO, som står för Hydrerad Vegetabilisk Olja.

Brandsäkerhet

Vi har eftermonterat automatiskt brandsläckningsutrustning i motorutrymmet på de fordon som saknade detta. I dag har våra bussar över 10 ton denna säkerhetsutrustning.

Däck

Vi använder vinterdäck på bussarna, även dom stora! Vi använder miljödäck, med låg halt av skadliga oljor, på sommarhalvåret.

Aktuellt

Du kan betala din resa med kontokort